PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Sąvokos

1.1. Taisyklės – prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.sekmesapyranke.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas – MB „HAPĖ“, įmonės kodas 304031804, adresas Jurbarko 2a-203, Kaunas, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas labas@hape.lt internetinis adresas www.sekmesapyranke.lt.

1.3. Pirkėjas – asmuo įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje www.sekmesapyranke.lt.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia užsakymą patirtinantį mygtuką.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.sekmesapyranke.lt Pirkėjas privalo pateikti užsakymo vykdymui reikalingus duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

3.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

3.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už užsakytas prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis prekių užsakymo formoje. Pasikeitus pateiktiems duomenims (adresui, telefono nr., el. pašto adresui ir kt.) Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją.

4.3.Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytą prekę Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

4.3.1. Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjas privalo padengti prekės grąžinimo išlaidas) per 14 dienų nuo prekės gavimo.

4.3.2. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 3 darbo dienas Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos.

4.3.3. Prekė grąžinama Pardavėjui originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Prekė turi būti nauja, nenaudota, pilnos komplektacijos. 

4.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

4.5. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

4.6. Pirkėjas, naudodamasis www.sekmesapyranke.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.sekmesapyranke.lt  elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. Apmokėjimo už prekes tvarka

6.1. Pirkėjas atlieka mokėjimą už prekes banko pavedimu arba per Paysera sistemą – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas prisijungęs prie savo internetinės bankininkystės perveda pinigus į www.sekmesapyranke.lt nurodytą banko sąskaitą.

6.2. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatyta pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos kitos nei užsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

8.Prekių savybės

8.1. Kiekvienos, www.sekmesapyranke.lt elektroninės parduotuvės, parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme. Nuotraukose vaizduojamos prekės nebūtinai įeina į parduodamos prekės komplektaciją.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjo užsakytos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 9.Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

9.1. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.sekmesapyranke.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

9.2. Šios prekių pirkimo ir pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.3. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.